top of page

Personvern-erklæring

Ved HH Kommunikasjon følger vi strenge personvernsregler når det gjelder behandlingen av e-post. Vi tar personvern på alvor og sikrer at all behandling av e-postadresser og innhold utføres i samsvar med gjeldende personvernlover.

E-postdataene vi samler inn, blir kun brukt til formålet med kommunikasjon og rådgivningstjenester. Vi bruker ikke e-postadressene til andre formål uten samtykke, med mindre det er påkrevd ved lov.

For å beskytte e-postdataene mot uautorisert tilgang, endring eller utlevering, har vi implementert passende sikkerhetstiltak. Vi sørger for at e-postadresser ikke deles med tredjeparter med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålet med kommunikasjonen.

Vi oppbevarer e-postdataene kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med kommunikasjonen, med mindre det foreligger juridiske krav om lengre oppbevaring.

Som bruker har du rett til å be om innsyn, retting eller sletting av e-postdataene dine. Vi vil håndtere slike henvendelser i samsvar med gjeldende personvernlover og vil svare på dem så snart som mulig.

Våre ansatte som behandler e-post er opplært i personvern og er underlagt taushetsplikt. Vi tar alle rimelige tiltak for å sikre at e-postkommunikasjonen er trygg og konfidensiell.

Vi kan bruke anonymiserte og aggregerte e-postdata for analyseformål, forbedring av tjenestene våre og markedsføring, uten å identifisere enkeltpersoner.

Dersom det skulle være endringer i våre personvernsregler for behandling av e-post, vil vi informere brukerne våre om dette.

Ved å følge disse personvernsreglene forsikrer vi at dine e-postdata blir behandlet med hensyn til personvern og sikkerhet hos HH Kommunikasjon.

Vi hos HH Kommunikasjon tar personvernet ditt på alvor og er dedikert til å beskytte dine personlige opplysninger. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler og beskytter dine personopplysninger i forbindelse med vår behandling av e-postkommunikasjon.

Innsamling av personopplysninger: Når du kommuniserer med oss via e-post, kan vi samle inn visse personopplysninger, inkludert din e-postadresse, navn og annen relevant informasjon som du frivillig gir oss. Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å levere våre kommunikasjonstjenester og rådgivning.

Bruk av personopplysninger: Vi bruker de innsamlede personopplysningene til formålet med kommunikasjonen og levering av våre tjenester. Dette inkluderer å svare på dine henvendelser, gi rådgivning, administrere avtaler og opprettholde kommunikasjonen på en effektiv måte.

Deling av personopplysninger: Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålet med kommunikasjonen eller pålagt ved lov. Vi tar alle rimelige tiltak for å sikre at tredjeparter som vi eventuelt deler dine opplysninger med, opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger.

Informasjonssikkerhet: Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring eller utlevering. Vi evaluerer jevnlig våre sikkerhetstiltak for å sikre at de oppfyller relevante personvernstandarder.

Lagring av personopplysninger: Vi oppbevarer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålet med kommunikasjonen og for å oppfylle våre juridiske forpliktelser. Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige, sørger vi for sikker sletting eller anonymisering.

Dine rettigheter: Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger som vi behandler. Du har også rett til å protestere mot eller begrense vår behandling av dine personopplysninger. For å utøve disse rettighetene eller hvis du har spørsmål eller bekymringer angående personvernet, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Endringer i personvernerklæringen: Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile eventuelle endringer i vår praksis eller i gjeldende lover og forskrifter. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå denne erklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om våre personvernpr

Ved å benytte våre tjenester og kommunisere med oss via e-post, bekrefter du at du har lest, forstått og godkjent våre personvernsregler for behandling av e-post. Vi oppfordrer deg til å ta deg tid til å gjennomgå erklæringen nøye og ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer angående personvern. Din tillit og trygghet er viktig for oss, og vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern i all vår kommunikasjon.

bottom of page